Добре дошли !
  Категории

  0

   Акордеонни категории

   Общи условия


   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.BONEKO.BG
   ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!                                       
   Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "БОНЕКО" ЕООД (наричан по-долу 
   www.boneko.bg), от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.boneko.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "БОНЕКО" ЕООД (наричани за краткост Услуги).    
   Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на 
   www.boneko.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.   


   "БОНЕКО" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакт: гр. Петрич, ул. Места № 2; Ид. номер по Булстат: 101612421; ДДС Номер: BG101612421.


   I. Условия за използване на Сайта на „БОНЕКО” ЕООД

   1.          Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.boneko.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.                               
   2.         За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.boneko.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

   3.         Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез онлайн системата за покупки, поради изчерпана наличност.

   4.         Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.boneko.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставената от него електронна поща и/или телефон за контакт. 


   II. Задължения на потребителя при регистриране

   1.         Предвид ползването на Сайта на www.boneko.bg, Потребителят се съгласява:

   a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
   б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.  
   2.         В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.boneko.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.   
   3.         С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.boneko.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.   III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на www.boneko.bg

   1.         Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.boneko.bg при ползване на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
   2.         Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.boneko.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.boneko.bg.                                    
   3.         Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.boneko.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на "БОНЕКО" ЕООД.
   4.         www.boneko.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на www.boneko.bg.                                 
   5.         www.boneko.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
   6.         Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте вполитиката ни за опазване на личните данни.

   IV. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

   1.         Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.boneko.bg, след като извърши процеса на регистрация.

   2.         Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпа до които се извършва с неговите потребителско име и парола.                                          
   3.         Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.boneko.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.
   4.         В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.boneko.bg автоматично ще изпрати електронно съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и връзка за възстановяване на паролата на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.         5.         www.boneko.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка IV.


   V. Поведение на потребителите

   1.         Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.                                   
   2.         Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.boneko.bg не гарантира точността, целостта, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Сайта Съдържание.
   3.         Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.boneko.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
   4.         Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.boneko.bg, за да:

   а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;       б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;                         
   в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
   г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.boneko., представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
   д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;                         
   е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);                        
   ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;                               
   з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
   и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;                             
   й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;                             
   к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;                        
   л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
   м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
   н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.   
   5.         www.boneko.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка V изисквания.
   6.         www.boneko.bg си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка V изисквания.


   VI. Авторски права и ограничения, свързани с тях

   1.         www.boneko.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.boneko.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.    

   2.         www.boneko.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между www.boneko.bg и лицето, публикуващо информацията.   VII. Препратки от и към www.boneko.bg

   1.         Със създаването на препратка към www.boneko.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на www.boneko.bg.
   2.         Собствениците на сайтове и страници извън www.boneko.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.                          
   3.         Предоставените препратки на Сайта на www.boneko.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.boneko.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия не се прилагат.                                
   4.         www.boneko.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.boneko.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло отговорност на потребителя.


   VIII. Представяни стоки и услуги на Сайта

   1.         В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.boneko.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 

   2.         Информацията за стоки в Сайта е разпределена по видове групи, подгрупи, производители и други възможности за по-лесно откриване.

   3.         Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.
   4.         www.boneko.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.    IX. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.boneko.bg

   1.         Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от www.bonek.bg, при посочените ценови условия и срокове за доставка. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.                             
   2.         По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.                                
   3.         При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с БОНЕКО ЕООД, касаещи конкретната покупка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката на посочения от Потребителя електронен адрес.
   4.         www.boneko.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.boneko.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.                       
   5.         Съобщението за намалени цени е:

   а) в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана и намалението в проценти, закръглено до цяло число.
   б) в страниците със списъци от продукти с обявяване на намалената цена и с червена иконка с бели букви, изобразяваща знака минус и закръглено до цяло число намаление в проценти, чрез който е получена намалената цена.                                   
   в) в рекламни карета (банери) или с надпис състоящ се от знака минус и цяло число с процента намаление или с текстово описание от типа "отстъпка ..%", "намаление ..%" и др.
   г) извън страниците на конкретните продукти, при намаления в различни размери за отделните продукти или модификации на продукт, намалените цени се описват с диапазон от типа "от ..% до ..%" или само с горна граница "до ..%", всички закръглени до цяло число.


   X. Промоции и намаления

   1.         www.boneko.bg организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и промокодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.                                      
   2.         Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.
   3.         Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.
   4.         Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.
   5.         При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.                           
   6.         При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери www.boneko.bg си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.
   7.         При употреба на промокодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.


   XI. Доставка на закупени стоки

   1.         Доставки на направени чрез системата на www.boneko.bg поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България.                                      
   2.         Доставки извън територията на Република България се извършват само след писмено потвърждение от страна на www.boneko.bg за техническата възможност за доставка и приета от Потребителя калкулация на такса доставка до избрания от него адрес/държава.
   3.         Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
   4.         www.boneko.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
   5.         Сроковете за доставка се предсказват автоматично на Сайта на база логистичния цикъл и момента на създаване на поръчката. Поради естеството си на предсказание, макар и статистически най-вероятни, те не са гарантирани.                                            
   6.         При поръчки със стандартен срок за доставка www.boneko.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

   XII. Плащане на закупени стоки и услуги

   1.         При плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод, потребителят заплаща на куриера извършващ доставката, пълната стойност на поръчката в момента на получаване.                           
   2.         При плащане чрез банков превод, потребителят заплаща предварително пълната стойност на направената поръчка и след като плащането бъде потвърдено, се пристъпва към доставка на поръчаните стоки.                              
   3.         Чрез системата на www.boneko.bg се приемат само плащания чрез банкови сметки в банки опериращи на територията на Република България.           
   4.         Плащания чрез банкови сметки от банки опериращи извън територията на Република България, се приемат само след писмено потвърждение от страна на www.boneko.bg, че поръчката ще бъде изпълнена при избраните срокове и условия за плащане.

   a) При частично или пълно възстановяване на плащане по сметка от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на www.boneko.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на www.boneko.bg.

   б) При частично или пълно възстановяване на плащане по сметка от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на www.boneko.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.

   5.         При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще заплати разликата между пълната и стойност и направения депозит при получаването и. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в 14 дневен срок, след като я е приел, www.boneko.bg се задължава да възстанови само второто плащане, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.


   XIII. Връщане на закупена стока

   1.         Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката.                                     
     а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговският й вид не е нарушен по какъвто и да е начин – www.boneko.bg възстановява цялата сумата, за която стоката е закупена от потребителя.
     б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, www.boneko.bg възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на www.boneko.bg. 

   2.         При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.boneko.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на www.boneko.bg, същите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
   3.         При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, www.boneko.bg възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщането на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

   4.         Независимо дали производителят е предоставил гаранция, имате право на рекламация в следните случаи: 

     а) констатирани липси в окомплектовката след оглед на място при получаване на доставката;

     б) видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката;

     в) видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката;

     г) видимо несъответствие в търговската марка след оглед на място при получаване на доставката;

     д) Рекламации по гореизброените подточки се извършват само в момента на доставката.

   5.         В срок от 24 часа от получаването на стоките имате право да се откажете от тях и да искате връщането им и възстановяване на платената сума в следните случаи:

     а) ако при употреба продуктът има съществен дефект и/или проблеми, които не са могли да бъдат установени при обикновен оглед;

     б) ако е налице несъответствие в модела на фабричната опаковка и разопакования продукт.

   6.         Независимо от изпрания метод за плащане на поръчката, boneko.bg възстановява суми при отказ или рекламация само по банков път, след предоставена банкова сметка на потребителя и попълнен формуляр за връщане на стока. При желание от ваша страна за връщане на стока, моля свържете се с нас за да уточним детайлите.


   XIV. Гаранционно обслужване

   1.         С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.boneko.bg издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

   2.         Гаранцията губи валидност:

   а) при изгубена гаранционна карта;                               
   б) при опит за ремонт от неоторизиран от www.boneko.bg сервиз;                               
   в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;                         
   г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;                   
   д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.    

   3.         Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.                            
   4.         Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП.                            
   5.         По отношение на законовата гаранция са в сила всички разпоредби на ЗЗП.


   XV. Други   1.         www.boneko.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

   2.         www.boneko.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.                                       
   3.         Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.boneko.bg е свързан с тази мрежа, www.boneko.bg не гарантира, че потокът информация към и от www.boneko.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.                                          

   4.         www.boneko.bg администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. www.boneko.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.  

   5.         Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.boneko.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.  

   6.         При използване услугите на www.boneko.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

   7.         Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършени на електронна поща office@boneko.bg, или чрез сътрудник на тел.: 0745 58808; 0888 671991 в рамките на работното време: от Понеделник до Петък от 9:00 до 18:00 часа.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.boneko.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.boneko.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.    Координатите на БОНЕКО ЕООД са следните:
   България, гр. Петрич, ул. Места №2

   Тел.: 0745 58808; 0888 671 991

   Последна актуализация на Общите условия: 03.01.2019 г.